محصولات ویژه
محصولات ویژه

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-1500

ناموجود

مانیتور درب بازکن تصویری تاباTVD-1070-Pro

ناموجود

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-545

340,000 تومان

ترانس آیفون تصویری تابا الکترونیک TVD-8401

340,000 تومان

مانیتور درب بازکن تصویری تابا TVD-5-70

2,400,000
2,190,000 تومان

مانیتور درب بازکن تصویری تابا TVD-5-43

ناموجود
منتخب محصولات تخفیف و حراج

مانیتور درب بازکن تصویری تاباTVD-1070-Pro

ناموجود

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران بدون حافظه HS-43

ناموجود

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران حافظه دار HS-72TKM

3,700,000
3,680,000 تومان

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران بدون حافظه HS-72TK

ناموجود

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران بدون حافظه HS-43TK

ناموجود

مانیتور درب بازکن تصویری سیماران بدون حافظه HS-43FL

1,690,000
1,873,300 تومان

مانیتور درب بازکن تصویری سوزوکی 720iM

3,130,000 تومان

وای فای باکس آیفون تصویری (wifi box) تابا الکترونیک

1,300,000
1,090,000 تومان

پنل تصویری بیست و چهار واحدی سپهر تابا الکترونیک

ناموجود

مانیتور درب بازکن تصویری تابا TVD-4070

ناموجود
منتخب محصولات پنل تصویری

ترانس آیفون تصویری تابا الکترونیک TL-735

340,000 تومان

ترانس آیفون تصویری تابا الکترونیک TVD-8401

340,000 تومان

ترانس آیفون تصویری تابا الکترونیک TVD-8402

320,000 تومان

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-545

340,000 تومان

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-645

ناموجود

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-1400-L

ناموجود

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-1400-R

ناموجود

وای فای باکس آیفون تصویری (wifi box) تابا الکترونیک

1,300,000
1,090,000 تومان

تگ درب بازکن آیفون تصویری تابا الکترونیک

50,000 تومان

سوئیچر(دیکودر) پنل کدینگ تابا TSC-4

600,000 تومان

قفل درب بازکن تابا مدل TEL-1500

ناموجود
منتخب محصولات متعلقات آیفون تصویری و صوتی