تماس با الکتریکی شاپ

    آدرس: قزوین، آبیک، بلوار امام خمینی، جنب بانک توسعه تعاون

    تلفن های تماس:
    09125829557
    02832824391

    شبکه های اجتماعی: